Chuyển nhượng Taquaritinga 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.03.2024
Franco de Souza Pedro Henrique
Chuyển nhượng
01.03.2024
Juan Lopes
Chuyển nhượng
Santa Cruz
23.02.2024
Chileno
Chuyển nhượng
07.02.2024
Eduardo Jaeger
Cho mượn
Chapecoense-SC
24.01.2024
Sidney
Cầu thủ Tự do
Livyi Bereg
01.01.2024
Ramos Guilherme
Chuyển nhượng
01.01.2024
Barreto Guilherme
Chuyển nhượng
01.01.2024
de Oliveira Diego
Cầu thủ Tự do
Avai
01.01.2024
Adson
Cầu thủ Tự do
Sport Recife
14.11.2023
Barbosa Tavares Guilherme
Cầu thủ Tự do
01.01.2023
Sidney
Cầu thủ Tự do
Vera Cruz
01.02.2022
Victor
Cho mượn
Flamengo SP
04.02.2020
Lucas Feliciano
Cầu thủ Tự do
14.06.2018
Lucas Feliciano
Chuyển nhượng
Batatais
28.02.2018
Souza de Almeida Leonai
Cầu thủ Tự do
Comercial
01.03.2024
Franco de Souza Pedro Henrique
Chuyển nhượng
01.03.2024
Juan Lopes
Chuyển nhượng
Santa Cruz
23.02.2024
Chileno
Chuyển nhượng
07.02.2024
Eduardo Jaeger
Cho mượn
Chapecoense-SC
01.01.2024
Ramos Guilherme
Chuyển nhượng
01.01.2024
Barreto Guilherme
Chuyển nhượng
01.01.2024
de Oliveira Diego
Cầu thủ Tự do
Avai
01.01.2024
Adson
Cầu thủ Tự do
Sport Recife
14.11.2023
Barbosa Tavares Guilherme
Cầu thủ Tự do
01.01.2023
Sidney
Cầu thủ Tự do
Vera Cruz
01.02.2022
Victor
Cho mượn
Flamengo SP
14.06.2018
Lucas Feliciano
Chuyển nhượng
Batatais
24.01.2024
Sidney
Cầu thủ Tự do
Livyi Bereg
04.02.2020
Lucas Feliciano
Cầu thủ Tự do