Chuyển nhượng Sohar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.02.2024
Alexandre
Cầu thủ Tự do
Flamurtari
29.01.2024
Tchamba Boris
Chuyển nhượng
Bizertin
25.01.2024
Molinga David
Chuyển nhượng
Al-Shoalah
31.12.2023
Mfede Anthony
Chuyển nhượng
Fauve Azur Elite
27.09.2023
Saif Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Najma
27.09.2023
Al Shibli Muhannad
Chuyển nhượng
10.08.2023
Al-Saadi Youssef
Chuyển nhượng
Al Nahda
01.08.2023
Moien Abdul
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
01.08.2023
Al Kiyumi Al Faraj
Chuyển nhượng
Al-Bashaeer
01.08.2023
Etor Daniel
Chuyển nhượng
Sur Club
30.07.2023
Darwish
Chuyển nhượng
30.07.2023
Ayyad Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Ittihad
16.07.2023
Ndifon Luke Vikeme
Chuyển nhượng
Al-Rustaq
10.03.2023
Al-Dabouni Saeed
Chuyển nhượng
Al Orouba
13.02.2023
Muvima Nathaniel
Chuyển nhượng
14.02.2024
Alexandre
Cầu thủ Tự do
Flamurtari
29.01.2024
Tchamba Boris
Chuyển nhượng
Bizertin
25.01.2024
Molinga David
Chuyển nhượng
Al-Shoalah
27.09.2023
Al Shibli Muhannad
Chuyển nhượng
10.08.2023
Al-Saadi Youssef
Chuyển nhượng
Al Nahda
01.08.2023
Moien Abdul
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
01.08.2023
Al Kiyumi Al Faraj
Chuyển nhượng
Al-Bashaeer
01.08.2023
Etor Daniel
Chuyển nhượng
Sur Club
30.07.2023
Darwish
Chuyển nhượng
30.07.2023
Ayyad Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Ittihad
13.02.2023
Muvima Nathaniel
Chuyển nhượng
31.12.2023
Mfede Anthony
Chuyển nhượng
Fauve Azur Elite
27.09.2023
Saif Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Najma
16.07.2023
Ndifon Luke Vikeme
Chuyển nhượng
Al-Rustaq