Chuyển nhượng RB Leipzig 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.01.2024
Clark Caden
Chuyển nhượng
Minnesota United
30.01.2024
Novoa Ramos Hugo
Cho mượn
Villarreal
30.01.2024
Angelino
Cho mượn
AS Roma
30.01.2024
Forsberg Emil
Chuyển nhượng
New York Red Bulls
29.01.2024
Novoa Ramos Hugo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Utrecht
29.01.2024
Angelino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Galatasaray
09.01.2024
Werner Timo
Cho mượn
Tottenham
08.01.2024
Moriba Ilaix
Cho mượn
Getafe
01.01.2024
Eduardo Yannick
Tự đào tạo
RB Leipzig U17
01.01.2024
Elmas Eljif
Chuyển nhượng
Napoli
31.12.2023
Clark Caden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vendsyssel
31.12.2023
Carvalho Fabio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Liverpool
01.09.2023
Clark Caden
Cho mượn
Vendsyssel
01.09.2023
Novoa Ramos Hugo
Cho mượn
Utrecht
30.08.2023
Lenz Christopher
Chuyển nhượng
Eintracht Frankfurt
29.01.2024
Novoa Ramos Hugo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Utrecht
29.01.2024
Angelino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Galatasaray
01.01.2024
Eduardo Yannick
Tự đào tạo
RB Leipzig U17
01.01.2024
Elmas Eljif
Chuyển nhượng
Napoli
31.12.2023
Clark Caden
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vendsyssel
30.08.2023
Lenz Christopher
Chuyển nhượng
Eintracht Frankfurt
30.01.2024
Clark Caden
Chuyển nhượng
Minnesota United
30.01.2024
Novoa Ramos Hugo
Cho mượn
Villarreal
30.01.2024
Angelino
Cho mượn
AS Roma
30.01.2024
Forsberg Emil
Chuyển nhượng
New York Red Bulls
09.01.2024
Werner Timo
Cho mượn
Tottenham
08.01.2024
Moriba Ilaix
Cho mượn
Getafe
31.12.2023
Carvalho Fabio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Liverpool
01.09.2023
Clark Caden
Cho mượn
Vendsyssel