Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Port MTI FC 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
26.01.2024
Mangkualam Asnawi
Cầu thủ Tự do
Jeonnam
15.01.2024
Negueba
Cầu thủ Tự do
Lamphun Warrior
10.01.2024
Felipe Amorim
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
09.01.2024
Sriyankem Nurul
Cho mượn
Chonburi
08.01.2024
Phokhi Jenphob
Cầu thủ Tự do
Police Tero
08.01.2024
Auksornsri Thitathorn
Cầu thủ Tự do
Trat FC
08.01.2024
Sombatyotha Nattawut
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Trat FC
07.01.2024
Sahlin William
Cho mượn
Nakhon Si
04.01.2024
Wisetchat Nakin
Cho mượn
Chiangmai FC
27.12.2023
Weidersjo William
Cho mượn
Uthai Thani
14.12.2023
Chainarong Phodchara
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nakhon Pathom
14.12.2023
Chainarong Phodchara
Cầu thủ Tự do
Muang Loei
04.08.2023
Sieghart Marcel
Cho mượn
Ayutthaya Utd
04.08.2023
Chappuis Charyl
Cho mượn
Chiangmai FC
01.08.2023
Marhasaranukun Meechok
Cầu thủ Tự do
Lampang
26.01.2024
Mangkualam Asnawi
Cầu thủ Tự do
Jeonnam
10.01.2024
Felipe Amorim
Cầu thủ Tự do
Hyderabad
08.01.2024
Phokhi Jenphob
Cầu thủ Tự do
Police Tero
08.01.2024
Sombatyotha Nattawut
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Trat FC
14.12.2023
Chainarong Phodchara
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Nakhon Pathom
15.01.2024
Negueba
Cầu thủ Tự do
Lamphun Warrior
09.01.2024
Sriyankem Nurul
Cho mượn
Chonburi
08.01.2024
Auksornsri Thitathorn
Cầu thủ Tự do
Trat FC
07.01.2024
Sahlin William
Cho mượn
Nakhon Si
04.01.2024
Wisetchat Nakin
Cho mượn
Chiangmai FC
27.12.2023
Weidersjo William
Cho mượn
Uthai Thani
14.12.2023
Chainarong Phodchara
Cầu thủ Tự do
Muang Loei
04.08.2023
Sieghart Marcel
Cho mượn
Ayutthaya Utd
04.08.2023
Chappuis Charyl
Cho mượn
Chiangmai FC