Chuyển nhượng Paracin 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.01.2024
Petrovic Aleksa
Cầu thủ Tự do
Sloboda
14.09.2023
Petrovic Aleksa
Cầu thủ Tự do
Lestane
11.08.2023
Markovic Luka
Cầu thủ Tự do
Stanisic
01.08.2023
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Famos Vojkovici
28.07.2023
Marinkovic Milos
Cầu thủ Tự do
25.07.2023
Pavlovic Petar
Cầu thủ Tự do
OFK Beograd
19.07.2023
Ilic David
Cầu thủ Tự do
15.01.2023
Mladenovic Milos
Cầu thủ Tự do
Radnicki 1923
12.01.2023
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Famos Vojkovici
11.02.2022
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Din. Vranje
11.02.2022
Mladenovic Milos
Cầu thủ Tự do
23.01.2022
Projic Josip
Cầu thủ Tự do
Napredak
17.01.2022
Stanisavljevic Stefan
Cầu thủ Tự do
Radnicki Svilajnac
07.01.2022
Tomic Vukasin
Chuyển nhượng
Skala Itrottarfelag
11.08.2021
Vucic Aleksa
Cầu thủ Tự do
Rembas
14.09.2023
Petrovic Aleksa
Cầu thủ Tự do
Lestane
11.08.2023
Markovic Luka
Cầu thủ Tự do
Stanisic
01.08.2023
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Famos Vojkovici
28.07.2023
Marinkovic Milos
Cầu thủ Tự do
25.07.2023
Pavlovic Petar
Cầu thủ Tự do
OFK Beograd
19.07.2023
Ilic David
Cầu thủ Tự do
11.02.2022
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Din. Vranje
11.02.2022
Mladenovic Milos
Cầu thủ Tự do
31.01.2024
Petrovic Aleksa
Cầu thủ Tự do
Sloboda
15.01.2023
Mladenovic Milos
Cầu thủ Tự do
Radnicki 1923
12.01.2023
Novkovic Nikola
Cầu thủ Tự do
Famos Vojkovici
23.01.2022
Projic Josip
Cầu thủ Tự do
Napredak
17.01.2022
Stanisavljevic Stefan
Cầu thủ Tự do
Radnicki Svilajnac
07.01.2022
Tomic Vukasin
Chuyển nhượng
Skala Itrottarfelag