Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Palestine 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.01.2024
Alyan Murad
Cầu thủ Tự do
04.01.2024
Atya Ala'a
Cầu thủ Tự do
01.03.2013
Atya Ala'a
Chuyển nhượng
01.03.2013
Atya Ala'a
Chuyển nhượng
04.01.2024
Alyan Murad
Cầu thủ Tự do