• Napoli
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Napoli 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Solmonte Antonio
Cho mượn
Ascoli
01.02.2024
Spavone Alessandro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Vercelli
01.02.2024
Gaetano Gianluca
Cho mượn
Cagliari
31.01.2024
Pesce Antonio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Vercelli
30.01.2024
Solmonte Antonio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crotone
29.01.2024
D'Agostino Giuseppe
Cho mượn
Picerno
28.01.2024
D'Agostino Giuseppe
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Monopoli
26.01.2024
Dendoncker Leander
Cho mượn
Aston Villa
25.01.2024
Rossi Leonardo
Cầu thủ Tự do
Lleida
25.01.2024
Zerbin Alessio
Cho mượn
Monza
23.01.2024
Marchisano Matteo
Cho mượn
Potenza
22.01.2024
Marchisano Matteo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Sesto
19.01.2024
Ngonge Cyril
Chuyển nhượng
Verona
17.01.2024
Zanoli Alessandro
Cho mượn
Salernitana
17.01.2024
Traore Hamed Junior
Cho mượn
Bournemouth
01.02.2024
Spavone Alessandro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Vercelli
31.01.2024
Pesce Antonio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Vercelli
30.01.2024
Solmonte Antonio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crotone
28.01.2024
D'Agostino Giuseppe
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Monopoli
26.01.2024
Dendoncker Leander
Cho mượn
Aston Villa
22.01.2024
Marchisano Matteo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pro Sesto
19.01.2024
Ngonge Cyril
Chuyển nhượng
Verona
17.01.2024
Traore Hamed Junior
Cho mượn
Bournemouth
01.02.2024
Solmonte Antonio
Cho mượn
Ascoli
01.02.2024
Gaetano Gianluca
Cho mượn
Cagliari
29.01.2024
D'Agostino Giuseppe
Cho mượn
Picerno
25.01.2024
Rossi Leonardo
Cầu thủ Tự do
Lleida
25.01.2024
Zerbin Alessio
Cho mượn
Monza
23.01.2024
Marchisano Matteo
Cho mượn
Potenza