Chuyển nhượng Mara Sugar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.04.2024
Juma Erik
Chuyển nhượng
Muranga
22.03.2024
Misigo Michael Isabwa
Chuyển nhượng
Mulembe United
31.01.2024
Nyakwakwa Philemon
Chuyển nhượng
KCB
01.01.2024
Kipkoech
Chuyển nhượng
Silibwet
01.07.2023
Otieno Otile Isaac
Chuyển nhượng
Shabana
25.03.2023
Owino David
Chuyển nhượng
NAPSA Stars
26.11.2022
Drona O Langa
Chuyển nhượng
18.04.2024
Juma Erik
Chuyển nhượng
Muranga
22.03.2024
Misigo Michael Isabwa
Chuyển nhượng
Mulembe United
01.01.2024
Kipkoech
Chuyển nhượng
Silibwet
01.07.2023
Otieno Otile Isaac
Chuyển nhượng
Shabana
25.03.2023
Owino David
Chuyển nhượng
NAPSA Stars
26.11.2022
Drona O Langa
Chuyển nhượng