• Liverpool U23
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Liverpool U23 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.05.2023
Chambers Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kilmarnock
31.01.2023
Chambers Luke
Cho mượn
Kilmarnock
31.05.2023
Chambers Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Kilmarnock