Chuyển nhượng Lampang 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
02.01.2024
Lukthong Norraseth
Cầu thủ Tự do
Suphanburi
01.01.2024
Kim Joo-chan
Chuyển nhượng
01.01.2024
Sarakum Matee
Cầu thủ Tự do
Kasetsart
31.12.2023
Lim Jae-Hyeok
Cầu thủ Tự do
Chiangmai Utd
04.08.2023
Muenrea Arthit
Chuyển nhượng
03.08.2023
Panmarchya Saharat
Cầu thủ Tự do
Prachuap
02.08.2023
Sriwichai Weerayut
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
02.08.2023
Marhasaranukun Meechok
Cầu thủ Tự do
Port MTI FC
30.07.2023
Buasri Narongkorn
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
30.07.2023
Tanee Wichit
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
30.07.2023
Jairangsee Chatchon
Cầu thủ Tự do
Customs Utd
29.07.2023
Leo Santos
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
28.07.2023
Tailandia Caio
Cầu thủ Tự do
Chanthaburi
28.07.2023
Songma Jakkrawut
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
28.07.2023
Luan
Cầu thủ Tự do
Leixoes
02.01.2024
Lukthong Norraseth
Cầu thủ Tự do
Suphanburi
01.01.2024
Kim Joo-chan
Chuyển nhượng
01.01.2024
Sarakum Matee
Cầu thủ Tự do
Kasetsart
04.08.2023
Muenrea Arthit
Chuyển nhượng
03.08.2023
Panmarchya Saharat
Cầu thủ Tự do
Prachuap
02.08.2023
Marhasaranukun Meechok
Cầu thủ Tự do
Port MTI FC
30.07.2023
Jairangsee Chatchon
Cầu thủ Tự do
Customs Utd
29.07.2023
Leo Santos
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
28.07.2023
Tailandia Caio
Cầu thủ Tự do
Chanthaburi
28.07.2023
Luan
Cầu thủ Tự do
Leixoes
31.12.2023
Lim Jae-Hyeok
Cầu thủ Tự do
Chiangmai Utd
02.08.2023
Sriwichai Weerayut
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
30.07.2023
Buasri Narongkorn
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya
30.07.2023
Tanee Wichit
Cầu thủ Tự do
Nong Bua Pitchaya