Chuyển nhượng Imisli FK 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.01.2024
Abdullayev Elshan
Cầu thủ Tự do
Iravan
15.01.2024
Aliyev Ibrahim
Cầu thủ Tự do
Iravan
09.01.2024
Cafarov Elnur
Cho mượn
Kapaz
25.10.2023
Mammadov Nodar
Chuyển nhượng
Lokbatan
01.10.2023
Guilherme
Cầu thủ Tự do
Lviv
01.09.2023
Mammadli Ziya
Cầu thủ Tự do
Araz
16.08.2023
Alakbarov Maqsud
Cầu thủ Tự do
Zaqatala
10.08.2023
Tisdell Tonia
Chuyển nhượng
Mighty Barrolle
01.08.2023
Mahmudov Xezer
Cầu thủ Tự do
Kapaz
17.07.2023
Asadov Gulagha
Cầu thủ Tự do
Gabala
01.07.2023
Isayev Hazrat
Cầu thủ Tự do
01.01.2023
Yaqubov Tolqar
Cầu thủ Tự do
Gabala
01.07.2022
Mammadov Elnur
Chuyển nhượng
Salyan
01.07.2022
Semedov Elnur
Cầu thủ Tự do
Lokbatan
01.07.2022
Ibazada Ulvi
Chuyển nhượng
Sabah Baku
19.01.2024
Abdullayev Elshan
Cầu thủ Tự do
Iravan
15.01.2024
Aliyev Ibrahim
Cầu thủ Tự do
Iravan
09.01.2024
Cafarov Elnur
Cho mượn
Kapaz
25.10.2023
Mammadov Nodar
Chuyển nhượng
Lokbatan
01.10.2023
Guilherme
Cầu thủ Tự do
Lviv
01.09.2023
Mammadli Ziya
Cầu thủ Tự do
Araz
16.08.2023
Alakbarov Maqsud
Cầu thủ Tự do
Zaqatala
10.08.2023
Tisdell Tonia
Chuyển nhượng
Mighty Barrolle
01.08.2023
Mahmudov Xezer
Cầu thủ Tự do
Kapaz
17.07.2023
Asadov Gulagha
Cầu thủ Tự do
Gabala
01.07.2023
Isayev Hazrat
Cầu thủ Tự do
01.01.2023
Yaqubov Tolqar
Cầu thủ Tự do
Gabala
01.07.2022
Mammadov Elnur
Chuyển nhượng
Salyan
01.07.2022
Semedov Elnur
Cầu thủ Tự do
Lokbatan