Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Hồng Kông 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.09.2023
Xuexi Lin
Cầu thủ Tự do