• Fleetwood
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Fleetwood 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.02.2024
Macadam Harvey
Cho mượn
Waterford
09.02.2024
Asamoah Maleace
Cho mượn
Waterford
02.02.2024
Kilkenny Gavin
Cho mượn
Bournemouth
01.02.2024
Potter Finley
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
01.02.2024
Lonergan Tom
Chuyển nhượng
St. Patricks
01.02.2024
Teale Connor
Cho mượn
Arbroath
01.02.2024
Campbell Elijah
Cho mượn
Everton
01.02.2024
Hayes Lee
Cho mượn
Rochdale
01.02.2024
Samuels Imari
Cho mượn
Brighton
31.01.2024
Earl Josh
Chuyển nhượng
Barnsley
31.01.2024
Tshimanga Kabongo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Peterborough
31.01.2024
Marriott Jack
Chuyển nhượng
Wrexham
24.01.2024
Vela Josh
Chuyển nhượng
Carlisle
18.01.2024
Baggley Barry
Cho mượn
Waterford
12.01.2024
Montgomery Adam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Celtic
02.02.2024
Kilkenny Gavin
Cho mượn
Bournemouth
01.02.2024
Potter Finley
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
01.02.2024
Lonergan Tom
Chuyển nhượng
St. Patricks
01.02.2024
Campbell Elijah
Cho mượn
Everton
01.02.2024
Samuels Imari
Cho mượn
Brighton
22.02.2024
Macadam Harvey
Cho mượn
Waterford
09.02.2024
Asamoah Maleace
Cho mượn
Waterford
01.02.2024
Teale Connor
Cho mượn
Arbroath
01.02.2024
Hayes Lee
Cho mượn
Rochdale
31.01.2024
Earl Josh
Chuyển nhượng
Barnsley
31.01.2024
Tshimanga Kabongo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Peterborough
31.01.2024
Marriott Jack
Chuyển nhượng
Wrexham
24.01.2024
Vela Josh
Chuyển nhượng
Carlisle
18.01.2024
Baggley Barry
Cho mượn
Waterford