Chuyển nhượng Feyenoord 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Rudisill Paulo
Chuyển nhượng
01.02.2024
Dilrosun Javairo
Chuyển nhượng
Club America
18.01.2024
Alemayehu Mulugeta Isak
Cho mượn
Djurgarden
11.01.2024
Netten Luc
Cầu thủ Tự do
Nijmegen
22.10.2023
Ouarghi Ayoub
Tự đào tạo
14.09.2023
Essanoussi Wassim
Cầu thủ Tự do
Helmond
01.09.2023
Osundina Korede
Cho mượn
Dordrecht
01.09.2023
van Sas Mikki
Cầu thủ Tự do
Manchester City
01.09.2023
Kasanwirjo Neraysho
Cho mượn
SK Rapid
01.09.2023
Antonucci Francesco
Cầu thủ Tự do
Al-Shahaniya
31.08.2023
Walemark Patrick
Cho mượn
Heerenveen
30.08.2023
Baars Guus
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dordrecht
30.08.2023
Baars Guus
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Osundina Korede
Chuyển nhượng
Orange County SC
30.08.2023
Hendriks Ramon
Cho mượn
Vitesse
01.02.2024
Rudisill Paulo
Chuyển nhượng
18.01.2024
Alemayehu Mulugeta Isak
Cho mượn
Djurgarden
11.01.2024
Netten Luc
Cầu thủ Tự do
Nijmegen
22.10.2023
Ouarghi Ayoub
Tự đào tạo
14.09.2023
Essanoussi Wassim
Cầu thủ Tự do
Helmond
01.09.2023
van Sas Mikki
Cầu thủ Tự do
Manchester City
30.08.2023
Baars Guus
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Dordrecht
30.08.2023
Osundina Korede
Chuyển nhượng
Orange County SC
01.02.2024
Dilrosun Javairo
Chuyển nhượng
Club America
01.09.2023
Osundina Korede
Cho mượn
Dordrecht
01.09.2023
Kasanwirjo Neraysho
Cho mượn
SK Rapid
01.09.2023
Antonucci Francesco
Cầu thủ Tự do
Al-Shahaniya
31.08.2023
Walemark Patrick
Cho mượn
Heerenveen
30.08.2023
Baars Guus
Cầu thủ Tự do