• Empoli
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Empoli 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
07.02.2024
Kaczmarski Iwo
Cho mượn
Legnica
01.02.2024
Matteazzi Ernesto
Cho mượn
Entella
01.02.2024
Cesari Manuel
Chuyển nhượng
Bologna
01.02.2024
Guarino Gabriele
Cho mượn
Modena
31.01.2024
Tropea Lorenzo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
ACR Messina
31.01.2024
Tropea Lorenzo
Chuyển nhượng
Cavese
31.01.2024
Boli Jordan
Cầu thủ Tự do
Carrarese
31.01.2024
Baldanzi Tommaso
Chuyển nhượng
AS Roma
31.01.2024
Niang M'Baye
Chuyển nhượng
Adana Demirspor
27.01.2024
Moray Jeremy
Cho mượn
United Riccione
26.01.2024
Torri Alessandro
Cầu thủ Tự do
26.01.2024
Barsi Simone
Cầu thủ Tự do
Union Clodiense
25.01.2024
Kurti Adi
Chuyển nhượng
19.01.2024
Cerri Alberto
Cho mượn
Como
18.01.2024
Bocci Tommaso
Cho mượn
San Donato
01.02.2024
Matteazzi Ernesto
Cho mượn
Entella
01.02.2024
Cesari Manuel
Chuyển nhượng
Bologna
31.01.2024
Tropea Lorenzo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
ACR Messina
31.01.2024
Niang M'Baye
Chuyển nhượng
Adana Demirspor
25.01.2024
Kurti Adi
Chuyển nhượng
19.01.2024
Cerri Alberto
Cho mượn
Como
07.02.2024
Kaczmarski Iwo
Cho mượn
Legnica
01.02.2024
Guarino Gabriele
Cho mượn
Modena
31.01.2024
Tropea Lorenzo
Chuyển nhượng
Cavese
31.01.2024
Boli Jordan
Cầu thủ Tự do
Carrarese
31.01.2024
Baldanzi Tommaso
Chuyển nhượng
AS Roma
27.01.2024
Moray Jeremy
Cho mượn
United Riccione
26.01.2024
Torri Alessandro
Cầu thủ Tự do
26.01.2024
Barsi Simone
Cầu thủ Tự do
Union Clodiense