Chuyển nhượng Dergview 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.01.2024
McDermott Shaun
Cầu thủ Tự do
Buncrana Hearts
11.01.2024
Walsh Marc
Cho mượn
Ballymena
10.01.2024
McMonagle Shane
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
03.01.2024
Duffy Damian
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
03.01.2024
Aduaka Gabriel
Chuyển nhượng
Institute
03.01.2024
McKinley Ronan
Cầu thủ Tự do
Ballinamallard
02.01.2024
Corrigan Dean
Chuyển nhượng
Ballinamallard
01.01.2024
Browne Jamie
Chuyển nhượng
Portadown
01.09.2023
Doherty Dylan
Cầu thủ Tự do
Institute
31.08.2023
McLaughlin Corey
Cho mượn
Coleraine
05.08.2023
McMonagle Shane
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
04.08.2023
McKeown Jonathan
Cầu thủ Tự do
Fivemiletown
03.08.2023
Lynch Padraig
Cho mượn
Dungannon
03.08.2023
Mccloskey Darragh
Cầu thủ Tự do
Derry City
02.08.2023
Cowan Keith
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
13.01.2024
McDermott Shaun
Cầu thủ Tự do
Buncrana Hearts
11.01.2024
Walsh Marc
Cho mượn
Ballymena
03.01.2024
Duffy Damian
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
03.01.2024
Aduaka Gabriel
Chuyển nhượng
Institute
03.01.2024
McKinley Ronan
Cầu thủ Tự do
Ballinamallard
01.09.2023
Doherty Dylan
Cầu thủ Tự do
Institute
31.08.2023
McLaughlin Corey
Cho mượn
Coleraine
05.08.2023
McMonagle Shane
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
04.08.2023
McKeown Jonathan
Cầu thủ Tự do
Fivemiletown
03.08.2023
Lynch Padraig
Cho mượn
Dungannon
03.08.2023
Mccloskey Darragh
Cầu thủ Tự do
Derry City
02.08.2023
Cowan Keith
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
10.01.2024
McMonagle Shane
Cầu thủ Tự do
Finn Harps
02.01.2024
Corrigan Dean
Chuyển nhượng
Ballinamallard