Chuyển nhượng DC United 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.07.2024
Schnegg David
Chuyển nhượng
Sturm Graz
18.07.2024
Badji Dominique
Cầu thủ Tự do
Bandirmaspor
01.06.2024
Akinmboni Matai
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Loudoun
14.05.2024
Akinmboni Matai
Cho mượn
Loudoun
23.02.2024
Samake Gaoussou
Cầu thủ Tự do
Las Vegas Lights
14.02.2024
Antley Conner
Chuyển nhượng
Tampa Bay
05.02.2024
Davis Eric
Cầu thủ Tự do
Kosice
02.02.2024
Peltola Matti
Cầu thủ Tự do
HJK
01.02.2024
Zanne Abdoul
Cho mượn
North Texas
01.02.2024
McVey Christopher
Chuyển nhượng
Inter Miami
23.01.2024
Mizell Cody
Kết thúc Sự nghiệp
22.01.2024
Mizell Cody
Chuyển nhượng
New York City
22.01.2024
Najar Andy
Cầu thủ Tự do
Olimpia
12.01.2024
Pines Donovan
Cầu thủ Tự do
Barnsley
01.01.2024
Gabriel Pirani
Chuyển nhượng
Santos
18.07.2024
Schnegg David
Chuyển nhượng
Sturm Graz
18.07.2024
Badji Dominique
Cầu thủ Tự do
Bandirmaspor
01.06.2024
Akinmboni Matai
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Loudoun
14.02.2024
Antley Conner
Chuyển nhượng
Tampa Bay
02.02.2024
Peltola Matti
Cầu thủ Tự do
HJK
01.02.2024
McVey Christopher
Chuyển nhượng
Inter Miami
22.01.2024
Mizell Cody
Chuyển nhượng
New York City
01.01.2024
Gabriel Pirani
Chuyển nhượng
Santos
14.05.2024
Akinmboni Matai
Cho mượn
Loudoun
23.02.2024
Samake Gaoussou
Cầu thủ Tự do
Las Vegas Lights
05.02.2024
Davis Eric
Cầu thủ Tự do
Kosice
01.02.2024
Zanne Abdoul
Cho mượn
North Texas
23.01.2024
Mizell Cody
Kết thúc Sự nghiệp
22.01.2024
Najar Andy
Cầu thủ Tự do
Olimpia