Chuyển nhượng Công An Hà Nội 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.07.2024
Trần Tấn Lộc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF Academy
15.07.2024
Bui Ngoc Long
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hồ Chí Minh
14.07.2024
Trần Quang Thịnh
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
14.07.2024
Bui Tien Dung II
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
14.07.2024
Huỳnh Tấn Tài
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
01.07.2024
Le Giang Patrik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hồ Chí Minh
30.06.2024
Bui Anh Thong
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
30.06.2024
Khong Minh Gia
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
30.06.2024
Trịnh Đức Lợi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bình Định
30.06.2024
Phùng Viết Trường
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Phú Thọ
24.03.2024
Trần Tấn Lộc
Cho mượn
PVF Academy
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Hồ Chí Minh
07.03.2024
Nguyễn Xuân Nam
Cho mượn
PVF-CAND
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Bui Tien Dung II
Cho mượn
HAGL
14.07.2024
Trần Quang Thịnh
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
14.07.2024
Bui Tien Dung II
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
14.07.2024
Huỳnh Tấn Tài
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
01.07.2024
Le Giang Patrik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hồ Chí Minh
30.06.2024
Bui Anh Thong
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
30.06.2024
Khong Minh Gia
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
30.06.2024
Trịnh Đức Lợi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bình Định
30.06.2024
Phùng Viết Trường
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Phú Thọ
24.03.2024
Trần Tấn Lộc
Cho mượn
PVF Academy
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Hồ Chí Minh
15.07.2024
Trần Tấn Lộc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF Academy
15.07.2024
Bui Ngoc Long
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hồ Chí Minh
07.03.2024
Nguyễn Xuân Nam
Cho mượn
PVF-CAND
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
HAGL