Chuyển nhượng Clermont 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Matsima Chrislain
Cho mượn
Monaco
29.01.2024
Jacquet Jeremy
Cho mượn
Rennes
28.01.2024
Seidu Alidu
Chuyển nhượng
Rennes
12.01.2024
Virginius Alan
Cho mượn
Lille
01.01.2024
Versini Giovani
Cho mượn
Bourgoin Jallieu
01.01.2024
Maurer Aiman
Cho mượn
Dunkerque
10.12.2023
Sylla Mohamed
Chuyển nhượng
04.09.2023
Massolin Yannis
Chuyển nhượng
Francs Borains
01.09.2023
Nicholson Shamar
Cho mượn
Spartak Moscow
31.08.2023
Diakite Adama
Cho mượn
Trelissac
28.08.2023
Wieteska Mateusz
Chuyển nhượng
Cagliari
27.08.2023
Jaby Nael
Chuyển nhượng
Cannes
09.08.2023
Bellache Yuliwes
Cầu thủ Tự do
Kabylie
06.08.2023
Margueron Lucas
Cầu thủ Tự do
Seraing
03.08.2023
N'Diaye Massamba
Chuyển nhượng
Pau FC
01.02.2024
Matsima Chrislain
Cho mượn
Monaco
29.01.2024
Jacquet Jeremy
Cho mượn
Rennes
12.01.2024
Virginius Alan
Cho mượn
Lille
10.12.2023
Sylla Mohamed
Chuyển nhượng
01.09.2023
Nicholson Shamar
Cho mượn
Spartak Moscow
03.08.2023
N'Diaye Massamba
Chuyển nhượng
Pau FC
28.01.2024
Seidu Alidu
Chuyển nhượng
Rennes
01.01.2024
Versini Giovani
Cho mượn
Bourgoin Jallieu
01.01.2024
Maurer Aiman
Cho mượn
Dunkerque
04.09.2023
Massolin Yannis
Chuyển nhượng
Francs Borains
31.08.2023
Diakite Adama
Cho mượn
Trelissac
28.08.2023
Wieteska Mateusz
Chuyển nhượng
Cagliari
27.08.2023
Jaby Nael
Chuyển nhượng
Cannes
09.08.2023
Bellache Yuliwes
Cầu thủ Tự do
Kabylie