Chuyển nhượng Braunschweig 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Finndell Hampus
Cho mượn
Djurgarden
01.02.2024
Lucoqui Anderson-Lenda
Chuyển nhượng
Hertha Berlin
10.01.2024
Caliskaner Kaan
Cho mượn
Jagiellonia
07.01.2024
Behrendt Brian
Chuyển nhượng
Hallescher
03.01.2024
Tauer Niklas
Cho mượn
Mainz
01.01.2024
Klipphahn Leo
Chuyển nhượng
Ingolstadt
31.12.2023
Endo Keita
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Union Berlin
25.10.2023
Bicakcic Ermin
Cầu thủ Tự do
Hoffenheim
31.08.2023
Helgason Thorir Johann
Cho mượn
Lecce
30.08.2023
Szczerba Kacper
Chuyển nhượng
Pogon Szczecin
29.08.2023
Kruger Florian
Cho mượn
Groningen
26.07.2023
Pena Zauner Enrique
Cầu thủ Tự do
Roda
20.07.2023
Sane Sidi
Cầu thủ Tự do
Schalke
18.07.2023
Amyn Youssef
Chuyển nhượng
Feyenoord
18.07.2023
Caliskaner Kaan
Cầu thủ Tự do
Regensburg
01.02.2024
Finndell Hampus
Cho mượn
Djurgarden
01.02.2024
Lucoqui Anderson-Lenda
Chuyển nhượng
Hertha Berlin
03.01.2024
Tauer Niklas
Cho mượn
Mainz
01.01.2024
Klipphahn Leo
Chuyển nhượng
Ingolstadt
25.10.2023
Bicakcic Ermin
Cầu thủ Tự do
Hoffenheim
31.08.2023
Helgason Thorir Johann
Cho mượn
Lecce
30.08.2023
Szczerba Kacper
Chuyển nhượng
Pogon Szczecin
29.08.2023
Kruger Florian
Cho mượn
Groningen
20.07.2023
Sane Sidi
Cầu thủ Tự do
Schalke
18.07.2023
Amyn Youssef
Chuyển nhượng
Feyenoord
18.07.2023
Caliskaner Kaan
Cầu thủ Tự do
Regensburg
10.01.2024
Caliskaner Kaan
Cho mượn
Jagiellonia
07.01.2024
Behrendt Brian
Chuyển nhượng
Hallescher
31.12.2023
Endo Keita
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Union Berlin