Chuyển nhượng Atlanta Utd 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.07.2024
Almada Thiago
Chuyển nhượng
Botafogo RJ
30.06.2024
Giakoumakis Georgios
Chuyển nhượng
Cruz Azul
23.04.2024
Etienne Derrick
Chuyển nhượng
Toronto FC
20.03.2024
Rios Daniel
Cho mượn
Guadalajara Chivas
22.02.2024
Matheus Rossetto
Cầu thủ Tự do
Fortaleza
07.02.2024
Sejdic Amar
Cầu thủ Tự do
Nashville SC
31.01.2024
Cohen Josh
Cầu thủ Tự do
Maccabi Haifa
31.01.2024
Silva Xande
Chuyển nhượng
Dijon
31.01.2024
Slisz Bartosz
Chuyển nhượng
Legia
31.01.2024
Gregersen Stian
Chuyển nhượng
Bordeaux
18.01.2024
Conway Jackson
Cầu thủ Tự do
Charleston
17.01.2024
Sosa Santiago
Cho mượn
Racing Club
09.01.2024
McCarty Dax
Cầu thủ Tự do
Nashville SC
08.01.2024
Ibarra Franco
Cho mượn
Rosario Central
07.01.2024
Alonso Osvaldo
Kết thúc Sự nghiệp
20.03.2024
Rios Daniel
Cho mượn
Guadalajara Chivas
31.01.2024
Cohen Josh
Cầu thủ Tự do
Maccabi Haifa
31.01.2024
Silva Xande
Chuyển nhượng
Dijon
31.01.2024
Slisz Bartosz
Chuyển nhượng
Legia
31.01.2024
Gregersen Stian
Chuyển nhượng
Bordeaux
09.01.2024
McCarty Dax
Cầu thủ Tự do
Nashville SC
09.07.2024
Almada Thiago
Chuyển nhượng
Botafogo RJ
30.06.2024
Giakoumakis Georgios
Chuyển nhượng
Cruz Azul
23.04.2024
Etienne Derrick
Chuyển nhượng
Toronto FC
22.02.2024
Matheus Rossetto
Cầu thủ Tự do
Fortaleza
07.02.2024
Sejdic Amar
Cầu thủ Tự do
Nashville SC
18.01.2024
Conway Jackson
Cầu thủ Tự do
Charleston
17.01.2024
Sosa Santiago
Cho mượn
Racing Club
08.01.2024
Ibarra Franco
Cho mượn
Rosario Central