• Aston Villa
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Aston Villa 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
17.06.2024
Bailey Leon
Cầu thủ Tự do
31.05.2024
Marschall Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
31.05.2024
Rowe Teddy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gloucester
31.05.2024
Sousa Lino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Plymouth
31.05.2024
Richards Wilson
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stockport County
31.05.2024
Revan Seb
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rotherham
31.05.2024
Chrisene Benjamin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blackburn
31.05.2024
Barry Louie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stockport County
31.05.2024
Sinisalo Viljami
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Exeter
27.04.2024
Thorndike Finley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Alvechurch
28.03.2024
Thorndike Finley
Cho mượn
Alvechurch
15.03.2024
Smith Kerr
Trở về từ hợp đồng cho mượn
St Johnstone
01.03.2024
Quinn Keilan
Cầu thủ Tự do
West Brom
02.02.2024
Sousa Lino
Cho mượn
Plymouth
01.02.2024
Feeney Joshua
Cho mượn
R. Union
31.05.2024
Marschall Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
MK Dons
31.05.2024
Rowe Teddy
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gloucester
31.05.2024
Sousa Lino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Plymouth
31.05.2024
Richards Wilson
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stockport County
31.05.2024
Revan Seb
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rotherham
31.05.2024
Chrisene Benjamin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Blackburn
31.05.2024
Barry Louie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Stockport County
31.05.2024
Sinisalo Viljami
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Exeter
27.04.2024
Thorndike Finley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Alvechurch
15.03.2024
Smith Kerr
Trở về từ hợp đồng cho mượn
St Johnstone
01.03.2024
Quinn Keilan
Cầu thủ Tự do
West Brom
17.06.2024
Bailey Leon
Cầu thủ Tự do
28.03.2024
Thorndike Finley
Cho mượn
Alvechurch
02.02.2024
Sousa Lino
Cho mượn
Plymouth