Chuyển nhượng Arsenal 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.03.2024
Okonkwo Brian
Cho mượn
Cheshunt
16.03.2024
Clarke Brayden
Chuyển nhượng
Wolves
29.02.2024
Brown Luis
Cầu thủ Tự do
West Ham
24.02.2024
Cooper Noah
Chuyển nhượng
Newcastle Utd U18
15.02.2024
Marquinhos
Cho mượn
Fluminense
02.02.2024
Jeffcott Henry
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Derby
01.02.2024
Sagoe Jr Charles
Cho mượn
Swansea
01.02.2024
Edwards Khayon
Cho mượn
Leyton Orient
01.02.2024
Monlouis Zane
Cho mượn
Reading
01.02.2024
Rekik Omar
Cho mượn
Servette
31.01.2024
Ibrahim Bradley
Cầu thủ Tự do
Hertha Berlin
31.01.2024
Sousa Lino
Chuyển nhượng
Aston Villa
31.01.2024
Butler-Oyedeji Nathan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cheltenham
31.01.2024
Azeez Miguel
Cầu thủ Tự do
Baleares
31.01.2024
Runarsson Runar Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cardiff
16.03.2024
Clarke Brayden
Chuyển nhượng
Wolves
02.02.2024
Jeffcott Henry
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Derby
31.01.2024
Butler-Oyedeji Nathan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cheltenham
31.01.2024
Runarsson Runar Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cardiff
18.03.2024
Okonkwo Brian
Cho mượn
Cheshunt
29.02.2024
Brown Luis
Cầu thủ Tự do
West Ham
24.02.2024
Cooper Noah
Chuyển nhượng
Newcastle Utd U18
15.02.2024
Marquinhos
Cho mượn
Fluminense
01.02.2024
Sagoe Jr Charles
Cho mượn
Swansea
01.02.2024
Edwards Khayon
Cho mượn
Leyton Orient
01.02.2024
Monlouis Zane
Cho mượn
Reading
01.02.2024
Rekik Omar
Cho mượn
Servette
31.01.2024
Ibrahim Bradley
Cầu thủ Tự do
Hertha Berlin
31.01.2024
Sousa Lino
Chuyển nhượng
Aston Villa