Chuyển nhượng Alianca 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Weverly
Chuyển nhượng
01.02.2024
Freitas Matias Gabriel
Chuyển nhượng
01.02.2024
Pedrinho
Chuyển nhượng
Atletico Gloriense
12.01.2024
Jussimar
Chuyển nhượng
Itabuna
31.12.2023
Luiz Mach
Chuyển nhượng
Cruzeiro Arapiraca
31.12.2023
Gustavo
Chuyển nhượng
Coruripe
31.12.2023
Diego Porfirio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Guarani
31.12.2023
Pontes da Silva Felix
Chuyển nhượng
SC Penedense
31.07.2023
dos Santos Boaventura Jesse
Chuyển nhượng
Lahden Reipas
22.06.2023
Jadson
Cầu thủ Tự do
Real Ariquemes
13.04.2023
Diego Porfirio
Cho mượn
Guarani
11.04.2023
Diego Porfirio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Coritiba
09.04.2023
Natanael Viturino de Lima
Chuyển nhượng
EC Sao Bernardo
12.03.2023
Elias Eduardo
Cầu thủ Tự do
Confianca
07.03.2023
Cesar Fabio
Chuyển nhượng
01.02.2024
Weverly
Chuyển nhượng
01.02.2024
Freitas Matias Gabriel
Chuyển nhượng
31.12.2023
Diego Porfirio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Guarani
11.04.2023
Diego Porfirio
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Coritiba
07.03.2023
Cesar Fabio
Chuyển nhượng
01.02.2024
Pedrinho
Chuyển nhượng
Atletico Gloriense
12.01.2024
Jussimar
Chuyển nhượng
Itabuna
31.12.2023
Luiz Mach
Chuyển nhượng
Cruzeiro Arapiraca
31.12.2023
Gustavo
Chuyển nhượng
Coruripe
31.12.2023
Pontes da Silva Felix
Chuyển nhượng
SC Penedense
31.07.2023
dos Santos Boaventura Jesse
Chuyển nhượng
Lahden Reipas
22.06.2023
Jadson
Cầu thủ Tự do
Real Ariquemes
13.04.2023
Diego Porfirio
Cho mượn
Guarani
09.04.2023
Natanael Viturino de Lima
Chuyển nhượng
EC Sao Bernardo