Chuyển nhượng Al Wahda 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.02.2024
Hamo Mustafa
Chuyển nhượng
30.01.2024
Al Nakdali Nasouh
Chuyển nhượng
Al-Fahaheel
16.01.2024
Dawood Mohammed
Cho mượn
Al Najaf
09.10.2023
Alaji Anas
Cầu thủ Tự do
Al Karamah
29.09.2023
Traore Sekou
Chuyển nhượng
19.09.2023
Omar Mohamed
Chuyển nhượng
Al-Sahel
14.09.2023
Mohammad Yousef
Chuyển nhượng
Abahani Limited
31.08.2023
Mosa Taha
Chuyển nhượng
Foutoua
19.08.2023
Amer Rami
Chuyển nhượng
Wathbah
12.08.2023
Al Nakdali Nasouh
Chuyển nhượng
Tishreen
11.08.2023
Jenyat Amro
Cầu thủ Tự do
Al Karamah
09.08.2023
Ramadan Ali
Chuyển nhượng
Al Taliya
25.07.2023
Sawas Ibraheem
Chuyển nhượng
Al-Sahel
24.07.2023
Daaboul Maher
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
22.07.2023
Bota Anas
Cầu thủ Tự do
Wathbah
18.02.2024
Hamo Mustafa
Chuyển nhượng
09.10.2023
Alaji Anas
Cầu thủ Tự do
Al Karamah
29.09.2023
Traore Sekou
Chuyển nhượng
14.09.2023
Mohammad Yousef
Chuyển nhượng
Abahani Limited
12.08.2023
Al Nakdali Nasouh
Chuyển nhượng
Tishreen
11.08.2023
Jenyat Amro
Cầu thủ Tự do
Al Karamah
24.07.2023
Daaboul Maher
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
22.07.2023
Bota Anas
Cầu thủ Tự do
Wathbah
30.01.2024
Al Nakdali Nasouh
Chuyển nhượng
Al-Fahaheel
16.01.2024
Dawood Mohammed
Cho mượn
Al Najaf
19.09.2023
Omar Mohamed
Chuyển nhượng
Al-Sahel
31.08.2023
Mosa Taha
Chuyển nhượng
Foutoua
19.08.2023
Amer Rami
Chuyển nhượng
Wathbah
09.08.2023
Ramadan Ali
Chuyển nhượng
Al Taliya