Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Al Seeb 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
28.01.2024
Al Aghbari Zahir Sulaiman Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Muharraq
16.01.2024
Kane Frank William
Chuyển nhượng
Al Orouba
03.01.2024
Al Ghailani Abdulaziz
Cầu thủ Tự do
14.09.2023
Al Riyami Ahmed
Chuyển nhượng
Al Khaboora
31.08.2023
Bessan Jacques
Cầu thủ Tự do
Chebba
31.07.2023
Al Gheilani Abdul Aziz
Cầu thủ Tự do
Al Nahda
28.07.2023
Al Mushaifri Abdulrahman
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
12.07.2023
Al Khamisi Ahmed
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
10.07.2023
Al Maashani Yazed
Cầu thủ Tự do
Dhofar
06.07.2023
Al Yahyaei Salaah
Chuyển nhượng
Al Nahda
01.07.2023
Al Azi Jawad
Chuyển nhượng
01.07.2023
Al Harthi Amjad
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
01.07.2023
Al Alawi Arshad
Chuyển nhượng
Emirates Club
01.07.2023
Al Aghbari Zahir Sulaiman Abdullah
Cầu thủ Tự do
Al Khalidiyah
01.07.2023
Al Fazari Omer
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
16.01.2024
Kane Frank William
Chuyển nhượng
Al Orouba
31.08.2023
Bessan Jacques
Cầu thủ Tự do
Chebba
28.07.2023
Al Mushaifri Abdulrahman
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
12.07.2023
Al Khamisi Ahmed
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
10.07.2023
Al Maashani Yazed
Cầu thủ Tự do
Dhofar
01.07.2023
Al Azi Jawad
Chuyển nhượng
01.07.2023
Al Harthi Amjad
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
01.07.2023
Al Alawi Arshad
Chuyển nhượng
Emirates Club
01.07.2023
Al Aghbari Zahir Sulaiman Abdullah
Cầu thủ Tự do
Al Khalidiyah
01.07.2023
Al Fazari Omer
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
28.01.2024
Al Aghbari Zahir Sulaiman Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Muharraq
03.01.2024
Al Ghailani Abdulaziz
Cầu thủ Tự do
14.09.2023
Al Riyami Ahmed
Chuyển nhượng
Al Khaboora
31.07.2023
Al Gheilani Abdul Aziz
Cầu thủ Tự do
Al Nahda