Cầu thủ
Wataru Endo
tiền vệ (Liverpool)
Tuổi: 31 (09.02.1993)

Wataru Endo