Cầu thủ
Vava
tiền đạo (UCSA)
Tuổi: 26 (30.03.1998)

Vava