Cầu thủ
Thanh Nhân Nguyễn
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (25.10.2000)

Thanh Nhân Nguyễn