Cầu thủ
Matt Turner
thủ môn (Nottingham)
Tuổi: 29 (24.06.1994)

Chuyển nhượng Matt Turner 2024

Ngày Từ Loại Đến
2023 Arsenal Arsenal chuyển nhượng Nottingham Nottingham
2022 New England Revolution New England Revolution chuyển nhượng Arsenal Arsenal
2016 Fairfield Stags Fairfield Stags cầu thủ tự do New England Revolution New England Revolution