Cầu thủ
Konrad Laimer
tiền vệ (Bayern Munich)
Tuổi: 27 (27.05.1997)

Konrad Laimer