Cầu thủ
Kevin De Bruyne
tiền vệ (Manchester City)
Tuổi: 32 (28.06.1991)

Kevin De Bruyne