Cầu thủ
Jarell Quansah
hậu vệ (Liverpool)
Tuổi: 21 (29.01.2003)

Chuyển nhượng Jarell Quansah 2024

Ngày Từ Loại Đến
2023 Bristol Rovers Bristol Rovers kết thúc cho mượn Liverpool Liverpool
2023 Liverpool Liverpool cho mượn Bristol Rovers Bristol Rovers