Cầu thủ
Ivan Toney
tiền đạo (Brentford)
Tuổi: 28 (16.03.1996)

Chuyển nhượng Ivan Toney 2024

Ngày Từ Loại Đến
2020 Peterborough Peterborough Brentford Brentford
2018 Newcastle Newcastle chuyển nhượng Peterborough Peterborough
2018 Scunthorpe Scunthorpe kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2018 Newcastle Newcastle cho mượn Scunthorpe Scunthorpe
2018 Wigan Wigan kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2017 Newcastle Newcastle cho mượn Wigan Wigan
2017 Scunthorpe Scunthorpe kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2017 Newcastle Newcastle cho mượn Scunthorpe Scunthorpe
2017 Shrewsbury Shrewsbury kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2016 Newcastle Newcastle cho mượn Shrewsbury Shrewsbury
2016 Barnsley Barnsley kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2016 Newcastle Newcastle cho mượn Barnsley Barnsley
2015 Barnsley Barnsley kết thúc cho mượn Newcastle Newcastle
2015 Newcastle Newcastle cho mượn Barnsley Barnsley
2015 Northampton Northampton chuyển nhượng Newcastle Newcastle