Cầu thủ
Hoàng Quốc Chí Nguyen
tiền đạo (HAGL)
Tuổi: 21 (04.05.2003)

Hoàng Quốc Chí Nguyen