Cầu thủ
Conor Bradley
hậu vệ (Liverpool)
Tuổi: 20 (09.07.2003)

Chuyển nhượng Conor Bradley 2024

Ngày Từ Loại Đến
2023 Bolton Bolton kết thúc cho mượn Liverpool Liverpool
2022 Liverpool Liverpool cho mượn Bolton Bolton