Lịch sử đối đầu West Ham vs Newcastle, 08/10/2023

06.04.2023
West Ham
1
-
*Newcastle
5
05.02.2023
Newcastle
1
-
West Ham
1
19.02.2022
West Ham
1
-
Newcastle
1
15.08.2021
Newcastle
2
-
*West Ham
4
17.04.2021
*Newcastle
3
-
West Ham
2
13.09.2020
West Ham
0
-
*Newcastle
2
05.07.2020
Newcastle
2
-
West Ham
2
02.11.2019
West Ham
2
-
*Newcastle
3
20.07.2019
*Newcastle
1
-
West Ham
0
03.03.2019
*West Ham
2
-
Newcastle
0
01.12.2018
Newcastle
0
-
*West Ham
3
23.12.2017
West Ham
2
-
*Newcastle
3
26.08.2017
*Newcastle
3
-
West Ham
0
16.01.2016
*Newcastle
2
-
West Ham
1
15.09.2015
*West Ham
2
-
Newcastle
0
24.05.2015
*Newcastle
2
-
West Ham
0
29.11.2014
*West Ham
1
-
Newcastle
0
18.01.2014
West Ham
1
-
*Newcastle
3
24.08.2013
Newcastle
0
-
West Ham
0
04.05.2013
West Ham
0
-
Newcastle
0
11.11.2012
Newcastle
0
-
*West Ham
1
06.01.2011
*Newcastle
5
-
West Ham
0
23.10.2010
West Ham
1
-
*Newcastle
2
10.01.2009
Newcastle
2
-
West Ham
2
20.09.2008
*West Ham
3
-
Newcastle
1
26.04.2008
West Ham
2
-
Newcastle
2
23.09.2007
*Newcastle
3
-
West Ham
1
20.01.2007
Newcastle
2
-
West Ham
2
17.09.2006
West Ham
0
-
*Newcastle
2
17.12.2005
West Ham
2
-
*Newcastle
4
20.08.2005
Newcastle
0
-
West Ham
0
11.01.2003
West Ham
2
-
Newcastle
2
20.08.2002
*Newcastle
4
-
West Ham
0
27.04.2002
*Newcastle
3
-
West Ham
1
23.09.2001
*West Ham
3
-
Newcastle
0
16.04.2001
*Newcastle
2
-
West Ham
1
28.10.2000
*West Ham
1
-
Newcastle
0
12.04.2000
*West Ham
2
-
Newcastle
1
03.01.2000
Newcastle
2
-
West Ham
2
20.03.1999
*West Ham
2
-
Newcastle
0
31.10.1998
Newcastle
0
-
*West Ham
3
07.02.1998
Newcastle
0
-
*West Ham
1
20.09.1997
West Ham
0
-
*Newcastle
1
06.05.1997
West Ham
0
-
Newcastle
0
16.11.1996
Newcastle
1
-
West Ham
1
18.03.1996
*Newcastle
3
-
West Ham
0
21.02.1996
*West Ham
2
-
Newcastle
0
08.03.1995
*Newcastle
2
-
West Ham
0
31.08.1994
West Ham
1
-
*Newcastle
3
19.03.1994
West Ham
2
-
*Newcastle
4