virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Viettel vs Bình Định, 13/05/2024

Đội hình ra sân
7
Abdumuminov J.
Abdumuminov J.
4
Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng
77
Joao Pedro
Joao Pedro
21
Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến
28
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
3
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
23
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
15
Phong Dang T.
Phong Dang T.
25
Quảng Thế Tài (G)
Quảng Thế Tài (G)
86
Trương Tiến Anh
Trương Tiến Anh
72
Alan Grafite
Alan Grafite
23
Cao V. Triển
Cao V. Triển
1
Đặng Văn Lâm (G)
Đặng Văn Lâm (G)
14
Đỗ Văn Thuận
Đỗ Văn Thuận
10
Leo Artur
Leo Artur
3
Marlon
Marlon
18
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
88
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
19
Schmidt A.
Schmidt A.
12
Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng
94
Trịnh Đức Lợi
Trịnh Đức Lợi
Dự bị
34
Đinh Tuấn Tài
Đinh Tuấn Tài
11
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
1
Ngô Xuân Sơn (G)
Ngô Xuân Sơn (G)
6
Nguyen C. P.
Nguyen C. P.
8
Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng
16
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Huy Hùng
22
Trần Danh Trung
Trần Danh Trung
90
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
9
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn
16
Dinh Thanh Luan
Dinh Thanh Luan
20
Đào Gia Việt
Đào Gia Việt
91
Huỳnh Tuấn Linh (G)
Huỳnh Tuấn Linh (G)
8
Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân
77
Nghiêm X. Tú
Nghiêm X. Tú
67
Ngô Hồng Phước
Ngô Hồng Phước
2
Nguyễn Hùng Thiện Đức
Nguyễn Hùng Thiện Đức
98
Phạm Minh Nghĩa
Phạm Minh Nghĩa
66
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn