virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Việt Nam U23 vs UAE U23, 26/03/2023

Đội hình ra sân
13
Doan H. H. (G)
Doan H. H. (G)
15
Huỳnh Công Đến (C)
Huỳnh Công Đến (C)
21
Le Quoc Nhat Nam
Le Quoc Nhat Nam
7
Lê Văn Đô
Lê Văn Đô
5
Lương Duy Cương
Lương Duy Cương
4
Minh Trong V.
Minh Trong V.
10
Nguyen Thanh Nhan
Nguyen Thanh Nhan
9
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
14
Trần Danh Trung
Trần Danh Trung
2
Trần Quang Thịnh
Trần Quang Thịnh