Lịch sử đối đầu Tottenham vs Liverpool, 30/09/2023

30.04.2023
*Liverpool
4
-
Tottenham
3
06.11.2022
Tottenham
1
-
*Liverpool
2
08.05.2022
Liverpool
1
-
Tottenham
1
19.12.2021
Tottenham
2
-
Liverpool
2
29.01.2021
Tottenham
1
-
*Liverpool
3
17.12.2020
*Liverpool
2
-
Tottenham
1
12.01.2020
Tottenham
0
-
*Liverpool
1
27.10.2019
*Liverpool
2
-
Tottenham
1
02.06.2019
Tottenham
0
-
*Liverpool
2
31.03.2019
*Liverpool
2
-
Tottenham
1
15.09.2018
Tottenham
1
-
*Liverpool
2
04.02.2018
Liverpool
2
-
Tottenham
2
22.10.2017
*Tottenham
4
-
Liverpool
1
12.02.2017
*Liverpool
2
-
Tottenham
0
26.10.2016
*Liverpool
2
-
Tottenham
1
27.08.2016
Tottenham
1
-
Liverpool
1
02.04.2016
Liverpool
1
-
Tottenham
1
17.10.2015
Tottenham
0
-
Liverpool
0
11.02.2015
*Liverpool
3
-
Tottenham
2
31.08.2014
Tottenham
0
-
*Liverpool
3
30.03.2014
*Liverpool
4
-
Tottenham
0
15.12.2013
Tottenham
0
-
*Liverpool
5
10.03.2013
*Liverpool
3
-
Tottenham
2
29.11.2012
*Tottenham
2
-
Liverpool
1
29.07.2012
Tottenham
0
-
Liverpool
0
07.02.2012
Liverpool
0
-
Tottenham
0
18.09.2011
*Tottenham
4
-
Liverpool
0
15.05.2011
Liverpool
0
-
*Tottenham
2
28.11.2010
*Tottenham
2
-
Liverpool
1
21.01.2010
*Liverpool
2
-
Tottenham
0
16.08.2009
*Tottenham
2
-
Liverpool
1
24.05.2009
*Liverpool
3
-
Tottenham
1
13.11.2008
*Tottenham
4
-
Liverpool
2
02.11.2008
*Tottenham
2
-
Liverpool
1
11.05.2008
Tottenham
0
-
*Liverpool
2
07.10.2007
Liverpool
2
-
Tottenham
2
30.12.2006
Tottenham
0
-
*Liverpool
1
23.09.2006
*Liverpool
3
-
Tottenham
0
14.01.2006
*Liverpool
1
-
Tottenham
0
10.09.2005
Tottenham
0
-
Liverpool
0
16.04.2005
Liverpool
2
-
Tottenham
2
02.12.2004
Tottenham
1
-
Liverpool
2
14.08.2004
Tottenham
1
-
Liverpool
1
17.01.2004
*Tottenham
2
-
Liverpool
1
28.08.2003
Liverpool
0
-
Tottenham
0
16.03.2003
Tottenham
2
-
*Liverpool
3
26.10.2002
*Liverpool
2
-
Tottenham
1
27.04.2002
*Tottenham
1
-
Liverpool
0
22.09.2001
*Liverpool
1
-
Tottenham
0
22.04.2001
*Liverpool
3
-
Tottenham
1