Lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An, 07/02/2023

07.02.2023
Thanh Hóa
0
-
Sông Lam Nghệ An
0
03.09.2022
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
0
07.08.2022
Sông Lam Nghệ An
0
-
Thanh Hóa
0
02.05.2021
*Thanh Hóa
1
-
Sông Lam Nghệ An
0
25.10.2020
Thanh Hóa
1
-
Sông Lam Nghệ An
1
12.06.2020
Thanh Hóa
0
-
Sông Lam Nghệ An
0
12.07.2019
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
0
14.04.2019
*Sông Lam Nghệ An
1
-
Thanh Hóa
0
28.09.2018
Sông Lam Nghệ An
0
-
*Thanh Hóa
1
01.04.2018
*Thanh Hóa
1
-
Sông Lam Nghệ An
0
25.11.2017
Sông Lam Nghệ An
0
-
*Thanh Hóa
1
08.01.2017
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
0
13.08.2016
*Sông Lam Nghệ An
1
-
Thanh Hóa
0
08.05.2016
Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
2
02.08.2015
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
1
01.02.2015
*Sông Lam Nghệ An
4
-
Thanh Hóa
0
27.07.2014
Thanh Hóa
0
-
Sông Lam Nghệ An
0
25.01.2014
Sông Lam Nghệ An
1
-
*Thanh Hóa
2
21.07.2013
*Sông Lam Nghệ An
2
-
Thanh Hóa
0
11.05.2013
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
1
30.04.2012
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
0
01.01.2012
Sông Lam Nghệ An
0
-
Thanh Hóa
0
13.07.2011
Thanh Hóa
2
-
*Sông Lam Nghệ An
3
20.03.2011
*Sông Lam Nghệ An
3
-
Thanh Hóa
0
14.06.2009
*Sông Lam Nghệ An
5
-
Thanh Hóa
1
01.03.2009
Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
2
11.05.2008
*Sông Lam Nghệ An
1
-
Thanh Hóa
0
20.01.2008
*Thanh Hóa
2
-
Sông Lam Nghệ An
0
12.08.2007
Thanh Hóa
1
-
*Sông Lam Nghệ An
2
14.04.2007
Sông Lam Nghệ An
0
-
*Thanh Hóa
1