Lịch sử đối đầu Sheffield Utd vs Wigan, 07/04/2023

07.04.2023
*Sheffield Utd
1
-
Wigan
0
20.12.2022
Wigan
1
-
*Sheffield Utd
2
01.01.2019
Wigan
0
-
*Sheffield Utd
3
27.10.2018
*Sheffield Utd
4
-
Wigan
2
06.02.2016
Sheffield Utd
0
-
*Wigan
2
13.01.2016
Wigan
3
-
Sheffield Utd
3
13.05.2007
Sheffield Utd
1
-
*Wigan
2
16.12.2006
Wigan
0
-
*Sheffield Utd
1
01.01.2005
Sheffield Utd
0
-
*Wigan
2
18.09.2004
*Wigan
4
-
Sheffield Utd
0
28.12.2003
Sheffield Utd
1
-
Wigan
1
22.10.2003
Wigan
1
-
Sheffield Utd
1