virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Quảng Nam vs Bình Dương, 21/05/2024

Đội hình ra sân
30
Conrado
Conrado
66
Eze
Eze
25
Tú
16
Mạc Đức
Mạc Đức
10
Mạch
Mạch
1
Nguyễn
Nguyễn
8
Phan
Phan
28
Phu
Phu
12
Trần
Trần
18
Vo
Vo
14
Yago Ramos
Yago Ramos
88
Bùi
Bùi
11
Bùi
Bùi
90
Charles
Charles
4
Jan
Jan
34
Lê
22
Nguyễn
Nguyễn
5
Onoja
Onoja
21
Trần
Trần
25
Trần
Trần
39
Trần
Trần
29
Võ
Dự bị
6
Duc
Duc
98
Hoang
Hoang
39
Hoang Vu Samson
Hoang Vu Samson
9
Nam
Nam
4
Nguyễn
Nguyễn
34
Nguyen
Nguyen
11
Nguyen
Nguyen
36
Nguyễn
Nguyễn
3
Trần
Trần
20
Đoàn
Đoàn
10
Hồ
Hồ
26
Huỳnh
Huỳnh
14
Nguyễn
Nguyễn
16
Nguyễn Trần
Nguyễn Trần
3
Quế
Quế
8
Tống
Tống
6
Trần
Trần
23
Vũ