Chung kết
participant
Anguilla
0
2
participant
Quần đảo Turks & Caicos
0
1
participant
Quần đảo Virgin Mỹ
1
0
participant
Quần đảo Virgin Anh
1
1
Chung kết
participant
Afghanistan
1
1
participant
Mông Cổ
0
0
participant
Maldives
1
1
participant
Bangladesh
1
2
participant
Campuchia
0
0
participant
Pakistan
0
1
participant
Đài Loan TQ
4
3
participant
Đông Timor
0
0
participant
Indonesia
6
6
participant
Brunei
0
0
participant
Hồng Kông
4
0
participant
Bhutan
0
2
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ai Cập 2 2 8:0 6
2 Burkina Faso 2 1 4:1 4
3 Guinea Bissau 2 1 2:1 4
4 Sierra Leone 2 0 0:2 1
5 Ethiopia 2 0 0:3 1
6 Djibouti 2 0 0:7 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Senegal 2 1 4:0 4
2 Sudan 2 1 2:1 4
3 D.R. Congo 2 1 2:1 3
4 Togo 2 0 1:1 2
5 Mauritania 2 0 0:2 1
6 Nam Sudan 2 0 0:4 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Rwanda 2 1 2:0 4
2 Nam Phi 2 1 2:3 3
3 Nigeria 2 0 2:2 2
4 Lesotho 2 0 1:1 2
5 Zimbabwe 2 0 1:1 2
6 Benin 2 0 1:2 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cameroon 2 1 4:1 4
2 Cape Verde 2 1 2:0 4
3 Libya 2 1 2:1 4
4 Angola 2 0 0:0 2
5 Mauritius 2 0 0:3 1
6 Eswatini 2 0 0:3 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ma Rốc 1 1 2:0 3
2 Zambia 2 1 5:4 3
3 Niger 2 1 2:2 3
4 Tanzania 2 1 1:2 3
5 Congo 1 0 2:4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bờ Biển Ngà 2 2 11:0 6
2 Gabon 2 2 4:2 6
3 Kenya 2 1 6:2 3
4 Burundi 2 1 4:4 3
5 Gambia 2 0 2:5 0
6 Seychelles 2 0 0:14 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Algeria 2 2 5:1 6
2 Botswana 2 1 3:3 3
3 Guinea 2 1 2:2 3
4 Uganda 2 1 2:2 3
5 Mozambique 2 1 3:4 3
6 Somalia 2 0 1:4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tunisia 2 2 5:0 6
2 Guinea Xích đạo 2 2 2:0 6
3 Namibia 2 1 2:1 3
4 Malawi 2 1 1:1 3
5 Liberia 2 0 0:2 0
6 Sao Tome & Principe 2 0 0:6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Comoros 2 2 5:2 6
2 Mali 2 1 4:2 4
3 Madagascar 2 1 3:1 3
4 Ghana 2 1 1:1 3
5 Trung Phi 2 0 3:5 1
6 Chad 2 0 1:6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gabon 2 2 4:2 6
2 Guinea Xích đạo 2 2 2:0 6
3 Burkina Faso 2 1 4:1 4
4 Sudan 2 1 2:1 4
5 Zambia 2 1 5:4 3
6 Botswana 2 1 3:3 3
7 Mali 1 0 1:1 1
8 Cape Verde 1 0 0:0 1
9 Nam Phi 1 0 0:2 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 2: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
 • Array Array
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cuba 0 0 0:0 0
2 Honduras 0 0 0:0 0
3 Antigua and Barbuda 0 0 0:0 0
4 Bermuda 0 0 0:0 0
5 Quần đảo Cayman 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Trinidad & Tobago 0 0 0:0 0
2 Costa Rica 0 0 0:0 0
3 Grenada 0 0 0:0 0
4 Bahamas 0 0 0:0 0
5 Saint Kitts & Nevis 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Haiti 0 0 0:0 0
2 Barbados 0 0 0:0 0
3 Aruba 0 0 0:0 0
4 Saint Lucia 0 0 0:0 0
5 Curacao 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nicaragua 0 0 0:0 0
2 Belize 0 0 0:0 0
3 Panama 0 0 0:0 0
4 Guyana 0 0 0:0 0
5 Montserrat 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jamaica 0 0 0:0 0
2 Guatemala 0 0 0:0 0
3 Quần đảo Virgin Anh 0 0 0:0 0
4 Dominica 0 0 0:0 0
5 Cộng hòa Dominican 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Suriname 0 0 0:0 0
2 El Salvador 0 0 0:0 0
3 Anguilla 0 0 0:0 0
4 Puerto Rico 0 0 0:0 0
5 Saint Vincent & Grenadines 0 0 0:0 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Array Array
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Argentina 6 5 8:2 15
2 Uruguay 6 4 13:5 13
3 Colombia 6 3 6:3 12
4 Venezuela 6 2 6:3 9
5 Ecuador 6 3 5:3 8
6 Brazil 6 2 8:7 7
7 Paraguay 6 1 1:3 5
8 Chilê 6 1 3:7 5
9 Bolivia 6 1 4:14 3
10 Peru 6 0 1:8 2
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Thăng hạng: )
 • Array Array
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Qatar 4 4 16:2 12
2 Ấn Độ 4 1 2:5 4
3 Afghanistan 4 1 3:13 4
4 Kuwait 4 1 5:6 3
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nhật Bản 4 4 14:0 12
2 Syria 4 2 9:6 7
3 Triều Tiên 4 1 6:6 3
4 Myanmar 4 0 2:19 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hàn Quốc 4 3 12:1 10
2 Trung Quốc 4 2 8:7 7
3 Thái Lan 4 1 5:7 4
4 Singapore 4 0 4:14 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kyrgyzstan 4 3 11:5 9
2 Oman 4 3 7:1 9
3 Malaysia 4 2 5:7 6
4 Đài Loan TQ 4 0 1:11 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran 4 3 12:2 10
2 Uzbekistan 4 3 10:3 10
3 Turkmenistan 4 0 3:11 1
4 Hồng Kông 4 0 2:11 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iraq 4 4 12:1 12
2 Indonesia 4 2 6:6 7
3 Việt Nam 4 1 2:5 3
4 Philippines 4 0 1:9 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ả Rập Saudi 4 3 8:1 10
2 Jordan 4 2 11:3 7
3 Tajikistan 4 1 8:4 5
4 Pakistan 4 0 1:20 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 UAE 4 4 11:1 12
2 Bahrain 4 3 10:2 9
3 Yemen 4 1 3:7 3
4 Nepal 4 0 0:14 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc 4 4 15:0 12
2 Palestine 4 2 6:1 7
3 Liban 4 0 1:8 2
4 Bangladesh 4 0 1:14 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Vô địch Thế giới (Giai đoạn 3: )
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Vòng 3: )
 • Array Array