Lịch sử đối đầu Nottingham vs Brentford, 01/10/2023

29.04.2023
*Brentford
2
-
Nottingham
1
05.11.2022
Nottingham
2
-
Brentford
2
20.03.2021
Brentford
1
-
Nottingham
1
12.12.2020
Nottingham
1
-
*Brentford
3
29.01.2020
Brentford
0
-
*Nottingham
1
05.10.2019
*Nottingham
1
-
Brentford
0
09.02.2019
*Nottingham
2
-
Brentford
1
01.09.2018
*Brentford
2
-
Nottingham
1
11.04.2018
Nottingham
0
-
*Brentford
1
12.08.2017
Brentford
3
-
*Nottingham
4
08.03.2017
Nottingham
2
-
*Brentford
3
17.08.2016
*Brentford
1
-
Nottingham
0
02.04.2016
Nottingham
0
-
*Brentford
3
21.11.2015
*Brentford
2
-
Nottingham
1
06.04.2015
Brentford
2
-
Nottingham
2
06.11.2014
Nottingham
1
-
*Brentford
3
14.04.2007
Brentford
2
-
*Nottingham
4
04.11.2006
*Nottingham
2
-
Brentford
0
01.11.2006
*Nottingham
2
-
Brentford
1
18.01.2006
Brentford
1
-
Nottingham
1
03.09.2005
Nottingham
1
-
*Brentford
2