virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Nam Định vs Hà Nội FC, 28/02/2024

Đội hình ra sân
3
Dương Thanh Hào
Dương Thanh Hào
10
Hendrio
Hendrio
4
Lucao
Lucao
88
Lý Công Hoàng Anh
Lý Công Hoàng Anh
7
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
9
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
14
Rafaelson
Rafaelson
28
Tô Văn Vũ
Tô Văn Vũ
26
Trần Nguyên Mạnh (G)(C)
Trần Nguyên Mạnh (G)(C)
37
Trần Văn Công
Trần Văn Công
19
Trần Văn Đạt
Trần Văn Đạt
70
Denilson
Denilson
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
45
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
19
Nguyen Van Truong
Nguyen Van Truong
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
7
Phạm Xuân Mạnh
Phạm Xuân Mạnh
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
21
Vu D. H.
Vu D. H.
4
Wilson B.
Wilson B.
Dự bị
22
Hoàng Minh Tuấn
Hoàng Minh Tuấn
5
Hoàng V. Khanh
Hoàng V. Khanh
12
Hồ Khắc Ngọc
Hồ Khắc Ngọc
32
Ngô Đức Huy
Ngô Đức Huy
15
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
17
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
6
Phạm Đức Huy
Phạm Đức Huy
82
Trần Liêm Điều (G)
Trần Liêm Điều (G)
27
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
26
Đào Văn Nam
Đào Văn Nam
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
24
Ha R.
Ha R.
95
Joel
Joel
66
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
67
Van Thang T.
Van Thang T.
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long