Lịch sử đối đầu Manchester City vs Nottingham, 23/09/2023

18.02.2023
Nottingham
1
-
Manchester City
1
01.09.2022
*Manchester City
6
-
Nottingham
0
03.01.2009
Manchester City
0
-
*Nottingham
3
30.03.2002
*Manchester City
3
-
Nottingham
0
29.10.2001
Nottingham
1
-
Manchester City
1
05.02.2000
Nottingham
1
-
*Manchester City
3
30.08.1999
*Manchester City
1
-
Nottingham
0
28.12.1997
Manchester City
2
-
*Nottingham
3
03.09.1997
Nottingham
1
-
*Manchester City
3
18.12.1995
Manchester City
1
-
Nottingham
1
30.09.1995
*Nottingham
3
-
Manchester City
0
06.05.1995
*Nottingham
1
-
Manchester City
0
08.10.1994
Manchester City
3
-
Nottingham
3
27.02.1993
Nottingham
0
-
*Manchester City
2
03.10.1992
Manchester City
2
-
Nottingham
2
21.03.1992
*Nottingham
2
-
Manchester City
0
04.09.1991
*Manchester City
2
-
Nottingham
1
06.04.1991
*Manchester City
3
-
Nottingham
1
29.12.1990
Nottingham
1
-
*Manchester City
3
03.03.1990
*Nottingham
1
-
Manchester City
0
18.11.1989
Manchester City
0
-
*Nottingham
3