virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Iran U23 vs Việt Nam U23, 21/09/2023

Đội hình ra sân
20
Bùi Vĩ Hào
Bùi Vĩ Hào
11
Đinh Xuân Tiến
Đinh Xuân Tiến
19
Hoang V.
Hoang V.
14
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
5
Le N. H.
Le N. H.
21
Nguyen D. A.
Nguyen D. A.
8
Nguyen Duc Phu
Nguyen Duc Phu
12
Nguyễn Đ. Bảo
Nguyễn Đ. Bảo
7
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt
4
Nguyen M. H.
Nguyen M. H.
22
Quan Văn Chuẩn (G)(C)
Quan Văn Chuẩn (G)(C)
Dự bị
13
Cao V. B. (G)
Cao V. B. (G)
1
Do Sy Huy (G)
Do Sy Huy (G)
16
Hong Phuc N.
Hong Phuc N.
3
Minh Trong V.
Minh Trong V.
17
Nguyễn Phi Hoàng
Nguyễn Phi Hoàng
9
Nguyen Quoc Viet
Nguyen Quoc Viet
15
Nguyen Thanh Nhan
Nguyen Thanh Nhan
18
Nguyen T. S.
Nguyen T. S.
10
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
2
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
6
T. N. Hiền
T. N. Hiền