virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hồ Chí Minh vs Bình Dương, 03/03/2024

Đội hình ra sân
43
Brendon
Brendon
18
Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
23
Hoang V. N.
Hoang V. N.
89
Le Giang P. (G)
Le Giang P. (G)
2
Ngô Tùng Quốc (C)
Ngô Tùng Quốc (C)
5
Nguyễn Minh Tùng
Nguyễn Minh Tùng
16
Nguyễn Thanh Khôi
Nguyễn Thanh Khôi
3
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Thảo
77
Sầm Ngọc Đức
Sầm Ngọc Đức
6
Võ Huy Toàn
Võ Huy Toàn
99
Wander
Wander
88
Bùi Duy Thường
Bùi Duy Thường
11
Bùi Vĩ Hào
Bùi Vĩ Hào
90
Charles A.
Charles A.
4
Jan
Jan
34
Lê Q. Hùng
Lê Q. Hùng
17
Minh Trong V.
Minh Trong V.
14
Nguyễn Hải Huy
Nguyễn Hải Huy
22
Nguyễn Tiến Linh (C)
Nguyễn Tiến Linh (C)
5
Onoja J.
Onoja J.
21
Trần Đình Khương
Trần Đình Khương
25
Trần Minh Toàn (G)
Trần Minh Toàn (G)
Dự bị
21
Dao Quoc Gia
Dao Quoc Gia
9
Hồ Tuấn Tài
Hồ Tuấn Tài
11
Lâm Thuận
Lâm Thuận
17
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
8
Nguyen Vu Tin
Nguyen Vu Tin
25
Phạm Hữu Nghĩa (G)
Phạm Hữu Nghĩa (G)
28
Tran H. P.
Tran H. P.
20
Van Kien C.
Van Kien C.
22
Voo Huu V. H.
Voo Huu V. H.
20
Đoàn Tuấn Cảnh
Đoàn Tuấn Cảnh
43
Huỳnh Tiến Đạt
Huỳnh Tiến Đạt
39
Kizito G.
Kizito G.
19
Nguyen Thanh Loc
Nguyen Thanh Loc
16
Nguyễn Trần Việt Cường
Nguyễn Trần Việt Cường
27
Quan Doan H.
Quan Doan H.
8
Tống Anh Tỷ
Tống Anh Tỷ
32
Trương Dũ Đạt
Trương Dũ Đạt
23
Vũ Tuyên Quang (G)
Vũ Tuyên Quang (G)