virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hồ Chí Minh vs Bình Định, 28/02/2024

Đội hình ra sân
43
Brendon
Brendon
18
Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
23
Hoang V. N.
Hoang V. N.
89
Le Giang P. (G)
Le Giang P. (G)
2
Ngô Tùng Quốc (C)
Ngô Tùng Quốc (C)
5
Nguyễn Minh Tùng
Nguyễn Minh Tùng
16
Nguyễn Thanh Khôi
Nguyễn Thanh Khôi
8
Nguyen Vu Tin
Nguyen Vu Tin
77
Sầm Ngọc Đức
Sầm Ngọc Đức
6
Võ Huy Toàn
Võ Huy Toàn
99
Wander
Wander
23
Cao V. Triển
Cao V. Triển
6
Đỗ Thanh Thịnh
Đỗ Thanh Thịnh
14
Đỗ Văn Thuận (C)
Đỗ Văn Thuận (C)
9
Hà Đức Chinh
Hà Đức Chinh
10
Leo Artur
Leo Artur
17
Lê Ngọc Bảo
Lê Ngọc Bảo
3
Marlon
Marlon
18
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
88
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
26
T. Đ. Minh Hoàng (G)
T. Đ. Minh Hoàng (G)
12
Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng
Dự bị
21
Dao Quoc Gia
Dao Quoc Gia
11
Lâm Thuận
Lâm Thuận
4
Lê C. H. An
Lê C. H. An
17
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
25
Phạm Hữu Nghĩa (G)
Phạm Hữu Nghĩa (G)
28
Tran H. P.
Tran H. P.
15
Uông Ngọc Tiến
Uông Ngọc Tiến
20
Van Kien C.
Van Kien C.
22
Voo Huu V. H.
Voo Huu V. H.
1
Huỳnh Tuấn Linh (G)
Huỳnh Tuấn Linh (G)
22
Joao Mario
Joao Mario
8
Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân
77
Nghiêm X. Tú
Nghiêm X. Tú
67
Ngô Hồng Phước
Ngô Hồng Phước
19
Schmidt A.
Schmidt A.
94
Trịnh Đức Lợi
Trịnh Đức Lợi
66
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn
15
Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường